In beweging biedt al langere tijd revalidatiezorg in verpleeghuis Vivaldi in Zoetermeer en afdeling Madelief in het Langelandziekenhuis en De Molenhoeve in Bergambacht, maar zal voortaan ook cliënten behandelen die besmet zijn geweest met het coronavirus. Het zorgpad Co-Fit is gerealiseerd middels een samenwerking tussen In beweging en het Gouden Hart. 

U tekent bij In beweging een zorgovereenkomst. De algemene voorwaarden m.b.t. deze overeenkomst kunt u nalezen door op deze link te klikken. 

In beweging streeft ernaar een zodanige sfeer te creëren, dat cliënten ruimte voelen om dreigende of gerezen problemen omtrent hun behandeling aan de organisatie kenbaar te maken. Deze sfeer kenmerkt zich door een open en constructieve houding tussen de cliënten en onze organisatie om tot oplossing van problemen te komen. Een dergelijke cultuur moet eraan bijdragen dat dreigende conflicten en/of ongewenste situaties al in een vroeg stadium bespreekbaar gemaakt worden en tot een oplossing worden gebracht of, liever nog, worden voorkomen.

Ontevreden?
Tijdens uw verblijf bij In beweging kan het voorkomen dat u vragen heeft over de gang van zaken. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verschillende medewerkers van In beweging. Als u geen bevredigend antwoord op uw vragen krijgt en u een gevoel van onvrede of zelfs ongenoegen overhoudt, kunt u trachten dit bespreekbaar te maken met de medewerkers die zijn betrokken bij de behandeling.

Meer hulp en advies
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat u uw probleem niet met degene die het aangaat kunt of wilt bespreken. U kunt indien u dat wenst in dat geval de klachtenfunctionaris raadplegen hoe u in uw situatie het beste kunt handelen en/of welke procedure u kunt volgen.

Download hier de klachtenfolder.

Vanaf 11.00 zijn de afdelingen bereikbaar voor verpleegkundige vragen over de clientenzorg.  Wij dienen hierbij wel rekening te houden met de privacy van onze clienten en mogelijk niet alle vragen beantwoorden.

U kunt hiervoor de volgende telefoonnummers bellen. Onze bezoektijden staan aangegeven op de afdeling.

Locatie Vivaldi: 

  • Primulahof: 0880408004
  • Kamperfoeliehof: 0880408002
  • Clematishof: 0880408003
  • Zonnebloemhof: 0880408001

Locatie Langelandziekenhuis:

  • Madelief: 0880408005

Locatie De Molenhoeve:

  • Molenhoeve: 0880408006

 U kunt tijdens kantooruren bellen naar het Goudenhart 079-7122061. Zie ook www.Goudenhart.nuVragen over behandeling door de arts, fysiotherapie, ergotherapie, en andere disciplines?

 

U kunt revalideren in Zoetermeer (Vivaldi) , afdeling Madelief (Langeland ziekenhuis) of in Bergambacht (De Molenhoeve).

In Vivaldi zijn 55 plaatsen voor revalidatie.  Afdeling Madelief heeft zes plaatsen en in De Molenhoeve zijn 12 revalidatieplekken. 
Tijdens uw verblijf beschikt u over een eigen eenpersoonskamer, soms een tweepersoonskamer en een gedeelde of eigen badkamer. Daarnaast is er een gezellige woonkamer die u deelt met anderen.

U kunt langskomen voor een rondleiding en/of folders bestellen. We sturen ze u graag toe. Wilt u een kijkje nemen op een van onze locaties? Neem dan contact met ons en bel tijdens werkdagen tussen 8.30-16.30 naar 088-0408000. Ook is het mogelijk om een oefenruimte of een kamer te bekijken en een kop koffie te drinken in de Plaza.

Bij “In beweging” verblijven voornamelijk revalidanten die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen na bijvoorbeeld een ongeval of een operatie. Soms is het niet meer nodig om in een ziekenhuis te blijven, maar kan een cliënt nog niet naar huis omdat hij / zij moet revalideren. Bij deze doelgroep kan onrust, vallen en / of probleemgedrag voorkomen en is het niet altijd mogelijk om de zorg vrijwillig te verlenen.

Er zijn twee wetten die de rechten bij onvrijwillige zorg regelen, namelijk de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Cliënten die géén diagnose hebben op het gebied van het psychogeriatrisch functioneren of op het gebied van niet aangeboren hersenletsel vallen onder de WGBO; cliënten die wél een diagnose hebben vallen onder de WZD.

Zorg is alleen onvrijwillig als de cliënt en de vertegenwoordiger zich verzetten tegen de zorg. Deze zorg mag alleen ingezet worden als er gevaar voor de cliënt en / of de omgeving ontstaat als de zorg niet ingezet wordt.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Iemand die onder de reikwijdte van de Wet Zorg en Dwang valt, mag altijd een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. Deze persoon geeft kosteloos advies en bijstand over alles wat samenhangt met onvrijwillige zorg, met opname en verblijf in een accommodatie en met het doorlopen van een klachtenprocedure. De cliëntenvertrouwenspersoon behartigd de belangen van de revalidant en/of zijn familieleden/vertegenwoordiger.

Clientvertrouwenspersoon voor In beweging

Vivaldi en Madelief in Zoetermeer: Andre Maaskant 06-40177211

De Molenhoeve in Bergambacht: Irene Nobbe 06-36547620

Behoefte aan meer informatie?

Op www.dwangindezorg.nl vindt u informatie over vrijheid en dwang in de zorg, gezien vanuit revalidanten, direct betrokkenen en professionals. Op de site staan veel vragen en antwoorden vanuit de praktijk. U kunt ook lezen welke rechten en plichten alle betrokkenen hebben.

Vanuit de interne richtlijn van Fundis publiceren wij de onkosten van de directeur/bestuurder.
Dit is in lijn met de bepalingen in de Zorgbrede Governance code 2017. Doel van deze richtlijn is transparant te zijn over onkosten vergoedingen in het kader van integere verantwoorde bedrijfsvoering.