U tekent bij In beweging een zorgovereenkomst. De algemene voorwaarden m.b.t. deze overeenkomst kunt u nalezen door op deze link te klikken. 

In beweging streeft ernaar een zodanige sfeer te creëren, dat cliënten ruimte voelen om dreigende of gerezen problemen omtrent hun behandeling aan de organisatie kenbaar te maken. Deze sfeer kenmerkt zich door een open en constructieve houding tussen de cliënten en onze organisatie om tot oplossing van problemen te komen. Een dergelijke cultuur moet eraan bijdragen dat dreigende conflicten en/of ongewenste situaties al in een vroeg stadium bespreekbaar gemaakt worden en tot een oplossing worden gebracht of, liever nog, worden voorkomen.

Ontevreden?
Tijdens uw verblijf bij In beweging kan het voorkomen dat u vragen heeft over de gang van zaken. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verschillende medewerkers van In beweging. Als u geen bevredigend antwoord op uw vragen krijgt en u een gevoel van onvrede of zelfs ongenoegen overhoudt, kunt u trachten dit bespreekbaar te maken met de medewerkers die zijn betrokken bij de behandeling.

Meer hulp en advies
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat u uw probleem niet met degene die het aangaat kunt of wilt bespreken. U kunt indien u dat wenst in dat geval de klachtenfunctionaris raadplegen hoe u in uw situatie het beste kunt handelen en/of welke procedure u kunt volgen.

Download hier de klachtenfolder.

Vanaf 11.00 zijn de afdelingen bereikbaar voor verpleegkundige vragen over de clientenzorg.  Wij dienen hierbij wel rekening te houden met de privacy van onze clienten en mogelijk niet alle vragen beantwoorden.

U kunt hiervoor de volgende telefoonnummers bellen.

Locatie Vivaldi: 

  • Zonnebloemhof tussen 11.00-15.00:  079- 7122016      en vanaf 15.00:  079-7122035
  • Kamperfoeliehof tussen 11.00-15.00: 079- 7122008      en vanaf 15.00:  079-7122027
  • Clematishof 1 tussen 11.00-15.00:      079-7122013       en vanaf 15.00:  079-7122033
  • Clematishof 2 tussen 11.00-15.00:      079-7122014       en vanaf 15.00:  079-7122034
  • Primulahof tussen 11.00-15.00:           079-7122004       en vanaf 15.00:  079-7122024
  • Bereikbaarheid 's nachts: 079-7122044

Locatie Westerweeren:

  • Afdeling Goudsbloem tussen 11.00-20.00:  0182-547950
  • Bereikbaarheid 's nachts: 0182-352499

Vragen over behandeling door de arts, fysiotherapie, ergotherapie, en andere disciplines?

 U kunt tijdens kantooruren bellen naar het Goudenhart 079-7122061. Zie ook www.Goudenhart.nu

 

U kunt revalideren in Zoetermeer (Vivaldi) of in Bergambacht (De Westerweeren).

In Vivaldi zijn 54 plaatsen voor revalidatie. In De Westerweeren zijn er zes revalidatieplekken. 
Tijdens uw verblijf beschikt u over een eigen eenpersoonskamer en een gedeelde of eigen badkamer. Daarnaast is er een gezellige woonkamer die u deelt met anderen.

Uw bezoekers zijn welkom tussen 15.00 uur en 17.00 en van 18.30 tot 21.00 uur. 

U kunt langskomen voor een rondleiding en/of folders bestellen. We sturen ze u graag toe. Wilt u een kijkje nemen op een van onze locaties? Neem dan contact met ons en bel tijdens werkdagen tussen 8.30-16.30 naar 079-7122179. Ook is het mogelijk om een oefenruimte of een kamer te bekijken en een kop koffie te drinken in de Plaza.