U tekent bij In beweging een zorgovereenkomst. De algemene voorwaarden m.b.t. deze overeenkomst kunt u nalezen door op deze link te klikken. 

In beweging streeft ernaar een zodanige sfeer te creëren, dat cliënten ruimte voelen om dreigende of gerezen problemen omtrent hun behandeling aan de organisatie kenbaar te maken. Deze sfeer kenmerkt zich door een open en constructieve houding tussen de cliënten en onze organisatie om tot oplossing van problemen te komen. Een dergelijke cultuur moet eraan bijdragen dat dreigende conflicten en/of ongewenste situaties al in een vroeg stadium bespreekbaar gemaakt worden en tot een oplossing worden gebracht of, liever nog, worden voorkomen.

Ontevreden?
Tijdens uw verblijf bij In beweging kan het voorkomen dat u vragen heeft over de gang van zaken. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verschillende medewerkers van In beweging. Als u geen bevredigend antwoord op uw vragen krijgt en u een gevoel van onvrede of zelfs ongenoegen overhoudt, kunt u trachten dit bespreekbaar te maken met de medewerkers die zijn betrokken bij de behandeling.

Meer hulp en advies
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat u uw probleem niet met degene die het aangaat kunt of wilt bespreken. U kunt indien u dat wenst in dat geval de klachtenfunctionaris raadplegen hoe u in uw situatie het beste kunt handelen en/of welke procedure u kunt volgen.

Download hier de klachtenfolder.

Vanaf 11.00 zijn de afdelingen bereikbaar voor verpleegkundige vragen over de clientenzorg.  Wij dienen hierbij wel rekening te houden met de privacy van onze clienten en mogelijk niet alle vragen beantwoorden.

U kunt hiervoor de volgende telefoonnummers bellen. Onze bezoektijden staan aangegeven op de afdeling.

Locatie Vivaldi en Covidafdeling: 

 • Zonnebloemhof tussen 11.00-15.00:  
079- 7122015  en vanaf 15.00:  079-7122035 
 • Kamperfoeliehof tussen 11.00-15.00:
079- 7122008 en vanaf 15.00:  079-7122027
 • Clematishof 1 tussen 11.00-15.00:
079-7122013 en vanaf 15.00: 079-7122033
 • Clematishof 2 tussen 11.00-15.00:
079-7122014  en vanaf 15.00: 079-7122034

 

     
 • Bereikbaarheid 's nachts:
079-7122044    

Locatie Langelandziekenhuis:

 • Afdeling Madelief tussen 11.00-15.00: 
 06-14495012
 • Bereikbaarheid 's nachts: 
 06-14495012 alleen voor bijzondere uitzonderlijke situaties

 

Locatie De Molenhoeve:

 • De Molenhoeve tussen 11.00-20.00: 
0182-547950 
 • Bereikbaarheid 's nachts:
0182-547950

Vragen over behandeling door de arts, fysiotherapie, ergotherapie, en andere disciplines?

 U kunt tijdens kantooruren bellen naar het Goudenhart 079-7122061. Zie ook www.Goudenhart.nu

 

Het loslaten van beperkingen in onze locaties vinden wij goed nieuws, maar ook spannend. We willen benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de regel van 1,5 meter afstand blijft houden.

De bezoekregeling is tot stand gekomen in goed overleg met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad , de Stuurgroep COVID 

De bezoekregeling maat 2021

U hoeft geen afspraak te maken. Dit betekent dat spontaan bezoek mogelijk is. Hiertoe wordt gewerkt met de applicatie “Guestmanager”; een zuil met iPad waarin bezoek zich digitaal registreert bij aankomst op de locatie Vivaldie en Westerweeren en de gezondheidscheck wordt afgenomen. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een besmetting op locatie, dan wordt in overleg met de GGD, contactonderzoek uitgevoerd.  

U wordt bij de ingang van de locatie Vivaldi  ontvangen door de bezoekregisseur/vrijwilliger die tevens instructies geeft. Bezoek vindt alleen plaats op de kamer van de cliënt, nog niet op de huiskamers. Hiermee blijft de gezamenlijke huiskamer op een veilige manier beschikbaar voor cliënten. Er is maximaal 1 bezoekers per cliënt per dag welkom. Dit kan echter alleen waar 1,5 meter afstand gewaarborgd is binnen de kamer. Dit is dus per locatie verschillend.

Als er onverhoopt toch een besmetting met het coronavirus op de locatie wordt geconstateerd, wordt een zo klein mogelijke afdeling gesloten voor bezoek. In kleinere locaties zal dit al snel betekenen dat de hele locatie moet worden gesloten. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig is. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren wanneer dit nodig mocht zijn.

Het aanhouden van 1,5 meter afstand tussen bewoners en medewerkers blijft het uitgangspunt. Er zijn geen vooraf bepaalde looproutes nodig wanneer bezoek 1,5 meter afstand aanhoudt. Het maximaal aantal mensen in de lift staat aangegeven.

Het gebruik van mondmasker bij niet instrueerbare cliënten wordt om deze reden gecontinueerd. In beweging verstrekt hiertoe een chirurgisch mondmasker.

T.a.v. bezoek/wandeling buiten de locatie geldt; vermijd drukke plaatsen. 

Het advies voor wat betreft het vervoer is om dit per auto te doen. Altijd 1,5 meter afstand in acht nemen (rechts achterin) en na 1 juli is dan het advies om, wanneer je niet uit één huishouden bestaat en wel in één auto zit, een niet chirurgisch mondmasker te dragen.

Op bezoek komen

Hoe het werkt: registreren wanneer u op bezoek komt bij uw naaste. Bij aankomst op de locatie (met uizondering van de afdeling Madelief) dient u de volgende stappen te doorlopen:

 • Via de aanmeldzuil bij de entree van de locatie registreert u de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam van de bezoeker, telefoonnummer, e-mailadres, kamernummer en naam de bewoner die u bezoekt.
 • We vragen u om akkoord te gaan met het bewaren van uw persoonsgegevens (1 maand) en u doorloopt de gezondheidscheck.
 • Wij wijzen u nogmaals op onze bezoekregels en uitgangspunten.Door het aanklikken geeft u aan dat u voldoet aan de regels en dat u akkoord gaat met het bewaren van uw persoonsgegevens. U bent nu geregistreerd. De andere vormen van mogelijkheden tot contact die er nu zijn, zoals beeldbellen en bezoek in de ontmoetingsruimte blijven gehandhaafd. Deze verdere versoepeling van de bezoekregeling is daar geen vervanging van.

Wij vragen u vriendelijk om de bezoekrichtlijnen op te volgen.

Inzet externen

We zijn blij dat ook vrijwilligers weer aan de slag kunnen binnen de locaties. We doen dit in goed overleg met Palet Welzijn en de locaties. Alles met inachtneming van 1,5 meter afstand. Medewerkers van werkprojecten als Middin, Gemiva e kunnen, mits er begeleiding aanwezig is op de locatie, ook weer starten.

Tot slot wensen we u een fijn bezoek met uw naaste. Fijn dat u komt!

 

 

Bezoekrichtlijnen/Huisregels ten tijde van Corona

Voor u op bezoek komt:

 • U meet uw temperatuur de ochtend voor het bezoek. Bij voorkeur rectaal;
 • U blijft thuis als u, of één van uw huisgenoten, (milde) klachten heeft. U meldt dit zo spoedig mogelijk aan uw contactpersoon van de afdeling;
 • U neemt geen huisdieren mee naar het bezoek;
 • U neemt geen consumpties mee om te nuttigen tijdens het bezoek;
 • Cadeautjes zijn wel toegestaan;

 

Bij de ontvangst:

 • U desinfecteert u handen voor en na gebruik van de iPad;
 • U meldt zich aan op de iPad op de aanmeldzuil en beantwoordt de vragen uit de checklist eigen gezondheid;
 • U draagt, in geval van bezoek aan een PG bewoner, vanaf het moment van binnenkomst tot aan het einde van uw bezoek het door WelThuis/In beweging verstrekte mondneusmasker;
 • U zet dit op volgens de instructies van de bezoekregisseur;
 • U volgt alle instructies van de bezoekregisseur en andere medewerkers op;
 • U houdt altijd 1,5m afstand tot het personeel en bewoners, ook in de lift;

 

Tijdens het bezoek:

 • U houdt zoveel mogelijk 1,5m afstand tot uw naaste;
 • Er vindt geen fysiek contact plaats;
 • U maakt geen gebruik van het toilet op de kamer van uw naaste en ook niet van de gezamenlijke huiskamer;
 • U blijft op de kamer van uw naaste (of neemt uw naaste mee naar buiten of mee naar huis);
 • U past handdesinfectie toe bij het verlaten van de kamer;

 

Na afloop van het bezoek:

 • U past handdesinfectie tot op alle plaatsen waar de bezoekregisseur dit van u vraagt;
 • U zet het mondneusmasker af en gooit dit weg volgens de instructies van de bezoekregisseur;
 • U stelt vragen over uw naaste telefonische of per email, maar niet tijdens het bezoek;
 • U meldt zich af op de iPad op de aanmeldzuil;
 • U informeert uw contactpersoon binnen de locatie als u na afloop van het bezoek één of meer klachten krijgt die op de Checklist Eigen gezondheid staan;

U kunt revalideren in Zoetermeer (Vivaldi) , afdeling Madelief (Langeland ziekenhuis) of in Bergambacht (De Molenhoeve).

In Vivaldi zijn 54 plaatsen voor revalidatie.  Afdeling Madelief heeft zes plaatsen en in De Molenhoeve zijn 12 revalidatieplekken. 
Tijdens uw verblijf beschikt u over een eigen eenpersoonskamer, soms een tweepersoonskamer en een gedeelde of eigen badkamer. Daarnaast is er een gezellige woonkamer die u deelt met anderen.

U kunt langskomen voor een rondleiding en/of folders bestellen. We sturen ze u graag toe. Wilt u een kijkje nemen op een van onze locaties? Neem dan contact met ons en bel tijdens werkdagen tussen 8.30-16.30 naar 079-7122179. Ook is het mogelijk om een oefenruimte of een kamer te bekijken en een kop koffie te drinken in de Plaza.

Bij “In beweging” verblijven voornamelijk revalidanten die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen na bijvoorbeeld een ongeval of een operatie. Soms is het niet meer nodig om in een ziekenhuis te blijven, maar kan een cliënt nog niet naar huis omdat hij / zij moet revalideren. Bij deze doelgroep kan onrust, vallen en / of probleemgedrag voorkomen en is het niet altijd mogelijk om de zorg vrijwillig te verlenen.

Er zijn twee wetten die de rechten bij onvrijwillige zorg regelen, namelijk de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Cliënten die géén diagnose hebben op het gebied van het psychogeriatrisch functioneren of op het gebied van niet aangeboren hersenletsel vallen onder de WGBO; cliënten die wél een diagnose hebben vallen onder de WZD.

Zorg is alleen onvrijwillig als de cliënt en de vertegenwoordiger zich verzetten tegen de zorg. Deze zorg mag alleen ingezet worden als er gevaar voor de cliënt en / of de omgeving ontstaat als de zorg niet ingezet wordt.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Iemand die onder de reikwijdte van de Wet Zorg en Dwang valt, mag altijd een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. Deze persoon geeft kosteloos advies en bijstand over alles wat samenhangt met onvrijwillige zorg, met opname en verblijf in een accommodatie en met het doorlopen van een klachtenprocedure. De cliëntenvertrouwenspersoon behartigd de belangen van de revalidant en/of zijn familieleden/vertegenwoordiger.

Clientvertrouwenspersoon voor In beweging

Vivaldi en Madelief in Zoetermeer: Andre Maaskant 06-40177211

De Molenhoeve in Bergambacht: Irene Nobbe 06-36547620

 

 

 

Behoefte aan meer informatie?

Op www.dwangindezorg.nl vindt u informatie over vrijheid en dwang in de zorg, gezien vanuit revalidanten, direct betrokkenen en professionals. Op de site staan veel vragen en antwoorden vanuit de praktijk. U kunt ook lezen welke rechten en plichten alle betrokkenen hebben.