Bij “In beweging” verblijven voornamelijk revalidanten die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen na bijvoorbeeld een ongeval of een operatie. Soms is het niet meer nodig om in een ziekenhuis te blijven, maar kan een cliënt nog niet naar huis omdat hij / zij moet revalideren. Bij deze doelgroep kan onrust, vallen en / of probleemgedrag voorkomen en is het niet altijd mogelijk om de zorg vrijwillig te verlenen.

Er zijn twee wetten die de rechten bij onvrijwillige zorg regelen, namelijk de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Cliënten die géén diagnose hebben op het gebied van het psychogeriatrisch functioneren of op het gebied van niet aangeboren hersenletsel vallen onder de WGBO; cliënten die wél een diagnose hebben vallen onder de WZD.

Zorg is alleen onvrijwillig als de cliënt en de vertegenwoordiger zich verzetten tegen de zorg. Deze zorg mag alleen ingezet worden als er gevaar voor de cliënt en / of de omgeving ontstaat als de zorg niet ingezet wordt.

Cliëntvertrouwenspersoon

Iemand die onder de reikwijdte van de Wet Zorg en Dwang valt, mag altijd een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. Deze persoon geeft kosteloos advies en bijstand over alles wat samenhangt met onvrijwillige zorg, met opname en verblijf in een accommodatie en met het doorlopen van een klachtenprocedure. De cliëntenvertrouwenspersoon behartigt de belangen van de revalidant en/of zijn familieleden/vertegenwoordiger.

Cliëntvertrouwenspersoon voor In beweging

Andre Maaskant 06-40177211

Behoefte aan meer informatie?

Op www.dwangindezorg.nl vindt u informatie over vrijheid en dwang in de zorg, gezien vanuit revalidanten, direct betrokkenen en professionals. Op de site staan veel vragen en antwoorden vanuit de praktijk. U kunt ook lezen welke rechten en plichten alle betrokkenen hebben.