Algemene maatregelen:

 • ·Bezoek blijft thuis indien de bezoeker, of één van zijn huisgenoten, (milde) klachten heeft.
 • Bezoek desinfecteert de handen bij binnenkomst;
 • Met ingang van 30 april 2022 komt het dringende advies op het houden van 1,5 afstand te vervallen.

Mondmaskers:

 • Met ingang van 16 april 2022 komt het dringende advies op het dragen van een mondmasker door bezoek te vervallen.
 • In geval van meerdere besmettingen op een locatie (hoog-risico) kan vanuit de locatie tijdelijk het dringende advies gegeven worden om een mondmasker te dragen.

Aantal bezoekers:

 • Conform landelijk beleid: er gelden geen beperkingen aan het aantal bezoekers per dag.

Per 1 augustus a.s. hanteren we op al onze locaties géén vaste bezoektijden meer. Familie en bekenden zijn gedurende de dag en avond welkom tussen 10.30 en 21.00 om onze cliënten te bezoeken. Wel dienen het revalidatieproces, verzorging & verpleging en therapiemomenten in principe altijd door te gaan. 

Op de eerste dag van uw opname krijgt u uitleg over de revalidatieafdeling en revalidatiebehandeling. De eerste dagen wordt onderzocht wat u kunt en waar u moeite mee heeft.

Omdat behandeling nodig is voor uw herstel, start de behandeling snel en wordt afgesproken welke behandelaren bij uw behandeling worden betrokken.  U werkt aan uw revalidatieplan dat regelmatig met u wordt besproken. Sluit het revalidatieplan bijvoorbeeld nog voldoende aan bij uw revalidatiedoelen?  Uw eerste contactpersoon kan hierbij aanwezig zijn. Verspreid over vijf/zes dagen per week gaat ons behandelteam bestaande uit verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde met u aan de slag. 

 

 


We werken samen met de behandelaars van het Goudenhart.

 • Wat hebt u nodig bij opname en uw verblijf?
 • uw paspoort
 • verzekeringsbewijs
 • verwijsbrief van de medisch specialist uit het ziekenhuis 
 • gemakkelijk zittende kleding waarin u kunt oefenen tijdens uw verblijf
 • goed zittende schoenen
 • persoonlijke toiletspullen
 • geen waardevolle voorwerpen of sieraden

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen door te bellen naar: 079-7122179.
Bij voorkeur op werkdagen tussen 9.00-12.00 of 13.30-16.30.

De dag waarop u naar huis gaat, wordt ruim van tevoren samen met u bepaald. Daardoor heeft u genoeg tijd om uw thuiskomst voor te bereiden.  Onze medewerkers helpen u met het aanvragen van thuiszorg, private huishoudelijke hulp of een personenalarm. Aanvragen voor huishoudelijke hulp dient u zelf te regelen bij uw gemeenten. Wij adviseren u om dit ruim op tijd aan te vragen. 

In de tussentijd maken we het ook zo aangenaam mogelijk voor u. U heeft een comfortabele kamer, lekker eten, ruime bezoektijden, gratis gebruik van draadloos internet.