Algemene maatregelen:

·       Bezoek blijft thuis indien de bezoeker, of één van zijn huisgenoten, (milde) klachten heeft.

·       Bezoek desinfecteert de handen bij binnenkomst;

·       Met ingang van 30 april 2022 komt het dringende advies op het houden van 1,5 afstand te vervallen.

 

Mondmaskers:

·       Met ingang van 16 april 2022 komt het dringende advies op het dragen van een mondmasker door bezoek te vervallen.

·       In geval van meerdere besmettingen op een locatie (hoog-risico) kan vanuit de locatie tijdelijk het dringende advies gegeven worden om een mondmasker te dragen.

 

Aantal bezoekers:

·       Conform landelijk beleid: er gelden geen beperkingen aan het aantal bezoekers per dag.

 

Bezoek door kinderen:

·       Wanneer kinderen niet naar school mogen vanwege quarantaine, kunnen zij ook niet op bezoek in het verpleeghuis.

·       Ook kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis

 

Bezoek in de stervensfase

·       In alle gevallen dient er ruimte te zijn om afscheid te nemen.

 

Plaats van het bezoek:

·       Bezoek vindt plaats in de kamer van de cliënt, waarbij er geen beperkingen gelden voor het aantal bezoekers per dag.

·       Een cliënt ophalen uit de huiskamer is mogelijk;

·       Een wandeling buiten de locatie is mogelijk;

·       In overleg met de afdeling, kan de cliënt mee naar huis. Een overnachting in de thuissituatie is ook mogelijk. Bij terugkeer is geen quarantaine noodzakelijk.

·       Het is voor cliënten mogelijk om op (groeps-) vakantie te gaan.

Bij terugkomst geldt een test- en quarantaine beleid.

·       Cliënten/bezoekers nemen in de thuissituatie de landelijke maatregelen in acht.

 

Restaurants en terrassen:

·       Met ingang van 26 januari 2022 zijn de restaurants op locatie geopend voor bezoekers.

·       Met ingang van 30 april gelden er geen beperkingen voor het aantal bezoekers in het restaurant.

 

Niet medische contactberoepen

·       Niet medische contactberoepen zoals thuiskappers en pedicures (zonder medische noodzaak) zijn mogelijk.

 

Vrijwilligers:

·       Vrijwilligers zijn welkom op de locaties

Activiteiten:

·       Geen beperkingen: activiteiten hoeven niet langer in ‘bubbels’ te worden georganiseerd.

·       Activiteiten buiten de locatie zijn mogelijk met inachtneming van de landelijke maatregelen

·       Op bezoek bij familie is mogelijk.

·       Cliënten kunnen op bezoek bij cliënten van andere afdelingen.

·       Inzet van externe medewerkers bij activiteiten is mogelijk.  

 

Per 1 augustus a.s. hanteren we op al onze locaties géén vaste bezoektijden meer. Familie en bekenden zijn gedurende de dag en avond welkom tussen 10.30 en 21.00 om onze cliënten te bezoeken. Wel dienen het revalidatieproces, verzorging & verpleging en therapiemomenten in principe altijd door te gaan. 

Op de eerste dag van uw opname krijgt u uitleg over de revalidatieafdeling en revalidatiebehandeling. De eerste dagen wordt onderzocht wat u kunt en waar u moeite mee heeft.

Omdat behandeling nodig is voor uw herstel, start de behandeling snel en wordt afgesproken welke behandelaren bij uw behandeling worden betrokken.  U werkt aan uw revalidatieplan dat regelmatig met u wordt besproken. Sluit het revalidatieplan bijvoorbeeld nog voldoende aan bij uw revalidatiedoelen?  Uw eerste contactpersoon kan hierbij aanwezig zijn. Verspreid over vijf/zes dagen per week gaat ons behandelteam bestaande uit verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde met u aan de slag. 

 

 


We werken samen met de behandelaars van het Goudenhart.

  • Wat hebt u nodig bij opname en uw verblijf?
  • uw paspoort
  • verzekeringsbewijs
  • verwijsbrief van de medisch specialist uit het ziekenhuis 
  • gemakkelijk zittende kleding waarin u kunt oefenen tijdens uw verblijf
  • goed zittende schoenen
  • persoonlijke toiletspullen
  • geen waardevolle voorwerpen of sieraden

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen door te bellen naar: 079-7122179.
Bij voorkeur op werkdagen tussen 9.00-12.00 of 13.30-16.30.

De dag waarop u naar huis gaat, wordt ruim van tevoren samen met u bepaald. Daardoor heeft u genoeg tijd om uw thuiskomst voor te bereiden.  Onze medewerkers helpen u met het aanvragen van thuiszorg, private huishoudelijke hulp of een personenalarm. Aanvragen voor huishoudelijke hulp dient u zelf te regelen bij uw gemeenten. Wij adviseren u om dit ruim op tijd aan te vragen. 

In de tussentijd maken we het ook zo aangenaam mogelijk voor u. U heeft een comfortabele kamer, lekker eten, ruime bezoektijden, gratis gebruik van draadloos internet.