Algemene maatregelen:

·       Bezoek blijft thuis indien de bezoeker, of één van zijn huisgenoten, (milde) klachten heeft.

·       Bezoek houdt altijd 1,5m afstand tot het personeel en cliënten, ook in de lift;

·       Bezoek meldt zich aan op de iPad op de aanmeldzuil en beantwoordt de vragen uit de checklist eigen gezondheid; Dit geldt voor iedereen die de locatie bezoekt ten behoeve van het Bron- en Contact Onderzoek. Ook contactberoepen en vrijwilligers melden zich aan.

·       Bezoek desinfecteert de handen voor en na gebruik van de iPad;

·       Conform landelijk beleid wordt bezoek geadviseerd een sneltest uit te voeren voorafgaand aan het bezoek, ook als bezoek gevaccineerd is. Bij dagelijks bezoek volstaat 2x per week testen.

Mondmaskers:

·       Bezoekers dragen mondmaskers zodra zij het gebouw betreden (bij voorkeur chirurgische mondmaskers);

·       Dit betekent dat het mondmasker ook buiten de 1,5m afstand gebruikt wordt.

·       Tijdens bezoek op het cliëntappartement geldt: óók wanneer zowel de bezoeker als de cliënt volledig gevaccineerd zijn, is het gebruik van een mondmasker of het houden van 1,5m afstand noodzakelijk. Dit is eveneens van toepassing wanneer de bezoeker recent negatief getest is.

·       Tijdens de feestdagen wordt hierbij een uitzondering gemaakt; dan is het mogelijk om het mondmasker af te doen om samen een hapje/drankje te nuttigen op 1,5meter afstand, in de cliëntkamer. Bezoek gebruikt hierna een schoon mondmasker.

Aantal bezoekers:

·       Conform landelijk beleid: maximaal 2 keer per dag bezoek; maximaal 2 bezoekers per keer (kinderen t/m 12 jaar worden niet als bezoeker gezien). Dit vanwege de beperkte ruimte om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Bezoek door kinderen:

·       Wees terughoudend met bezoek aan kwetsbare ouderen door kinderen:

·       Wanneer kinderen niet naar school mogen vanwege quarantaine, kunnen zij ook niet op bezoek in het verpleeghuis.

·       Ook kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis

·       Kinderen van 13 jaar en ouder dragen een mondmasker gedurende het bezoek

 

Plaats van het bezoek:

·       Bezoek vindt plaats in het cliëntappartement, maximaal twee bezoekers tegelijk op de huiskamers;

·       Een cliënt ophalen uit de huiskamer is mogelijk;

·       Een wandeling buiten de locatie is mogelijk;

·       In overleg met de afdeling, kan de cliënt mee naar huis. Een overnachting in de thuissituatie is ook mogelijk. Bij terugkeer is geen quarantaine noodzakelijk.

·       Het is voor cliënten mogelijk om op (groeps-) vakantie te gaan.

Bij terugkomst geldt een test- en quarantaine beleid.

·       Cliënten/bezoekers nemen in de thuissituatie de landelijke maatregelen in acht.

Restaurants en terrassen:

·       De restaurants op de locaties zijn gesloten voor bezoekers.

Niet-medische contactberoepen

·       Niet-medische contactberoepen mogen hun beroep weer uitoefenen. Een afspraak met de kapper of pedicure is dus mogelijk.

Vrijwilligers:

·       Vrijwilligers zijn welkom op de locaties

·       Per afdeling geldt; maximaal 2 vrijwilligers per huiskamer i.v.m. de 1,5m afstand.

De bezoekerstijden zijn doordeweeks van 15.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 en in het weekend van 10.00 tot 21.00.

Op de eerste dag van uw opname krijgt u uitleg over de revalidatieafdeling en revalidatiebehandeling. De eerste dagen wordt onderzocht wat u kunt en waar u moeite mee heeft.

Omdat behandeling nodig is voor uw herstel, start de behandeling snel en wordt afgesproken welke behandelaren bij uw behandeling worden betrokken.  U werkt aan uw revalidatieplan dat regelmatig met u wordt besproken. Sluit het revalidatieplan bijvoorbeeld nog voldoende aan bij uw revalidatiedoelen?  Uw eerste contactpersoon kan hierbij aanwezig zijn. Verspreid over vijf/zes dagen per week gaat ons behandelteam bestaande uit verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde met u aan de slag. 

 

 


We werken samen met de behandelaars van het Goudenhart.

  • Wat hebt u nodig bij opname en uw verblijf?
  • uw paspoort
  • verzekeringsbewijs
  • verwijsbrief van de medisch specialist uit het ziekenhuis 
  • gemakkelijk zittende kleding waarin u kunt oefenen tijdens uw verblijf
  • goed zittende schoenen
  • persoonlijke toiletspullen
  • geen waardevolle voorwerpen of sieraden

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen door te bellen naar: 079-7122179.
Bij voorkeur op werkdagen tussen 9.00-12.00 of 13.30-16.30.

De dag waarop u naar huis gaat, wordt ruim van tevoren samen met u bepaald. Daardoor heeft u genoeg tijd om uw thuiskomst voor te bereiden.  Onze medewerkers helpen u met het aanvragen van thuiszorg, private huishoudelijke hulp of een personenalarm. Aanvragen voor huishoudelijke hulp dient u zelf te regelen bij uw gemeenten. Wij adviseren u om dit ruim op tijd aan te vragen. 

In de tussentijd maken we het ook zo aangenaam mogelijk voor u. U heeft een comfortabele kamer, lekker eten, ruime bezoektijden, gratis gebruik van draadloos internet.