Algemene maatregelen:

 • ·Bezoek blijft thuis indien de bezoeker, of één van zijn huisgenoten, (milde) klachten heeft.
 • Bezoek desinfecteert de handen bij binnenkomst;
 • Met ingang van 30 april 2022 komt het dringende advies op het houden van 1,5 afstand te vervallen.

Mondmaskers:

 • Met ingang van 16 april 2022 komt het dringende advies op het dragen van een mondmasker door bezoek te vervallen.
 • In geval van meerdere besmettingen op een locatie (hoog-risico) kan vanuit de locatie tijdelijk het dringende advies gegeven worden om een mondmasker te dragen.

Aantal bezoekers:

 • Conform landelijk beleid: er gelden geen beperkingen aan het aantal bezoekers per dag.

Bezoek door kinderen:

 • Wanneer kinderen niet naar school mogen vanwege quarantaine, kunnen zij ook niet op bezoek in het verpleeghuis.
 • Ook kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis

Bezoek in de stervensfase

 • In alle gevallen dient er ruimte te zijn om afscheid te nemen.

Plaats van het bezoek:

 • Bezoek vindt plaats in de kamer van de cliënt, waarbij er geen beperkingen gelden voor het aantal bezoekers per dag.
 • Een cliënt ophalen uit de huiskamer is mogelijk;
 • Een wandeling buiten de locatie is mogelijk;
 • In overleg met de afdeling, kan de cliënt mee naar huis. Een overnachting in de thuissituatie is ook mogelijk. Bij terugkeer is geen quarantaine noodzakelijk.
 • Het is voor cliënten mogelijk om op (groeps-) vakantie te gaan.
 • Bij terugkomst geldt een test- en quarantaine beleid.
 • Cliënten/bezoekers nemen in de thuissituatie de landelijke maatregelen in acht.

Restaurants en terrassen:

 • Met ingang van 26 januari 2022 zijn de restaurants op locatie geopend voor bezoekers.
 • Met ingang van 30 april gelden er geen beperkingen voor het aantal bezoekers in het restaurant.

Niet medische contactberoepen

 • Niet medische contactberoepen zoals thuiskappers en pedicures (zonder medische noodzaak) zijn mogelijk.

Vrijwilligers:

 • Vrijwilligers zijn welkom op de locaties

Activiteiten:

 • Geen beperkingen: activiteiten hoeven niet langer in ‘bubbels’ te worden georganiseerd.
 • Activiteiten buiten de locatie zijn mogelijk met inachtneming van de landelijke maatregelen
 • Op bezoek bij familie is mogelijk.
 • Cliënten kunnen op bezoek bij cliënten van andere afdelingen.
 • Inzet van externe medewerkers bij activiteiten is mogelijk.