Op de eerste dag van uw opname krijgt u uitleg over de revalidatieafdeling en revalidatiebehandeling. De eerste dagen wordt onderzocht wat u kunt en waar u moeite mee heeft.

Omdat behandeling nodig is voor uw herstel, start de behandeling snel en wordt afgesproken welke behandelaren bij uw behandeling worden betrokken.  U werkt aan uw revalidatieplan dat regelmatig met u wordt besproken. Sluit het revalidatieplan bijvoorbeeld nog voldoende aan bij uw revalidatiedoelen?  Uw eerste contactpersoon kan hierbij aanwezig zijn. Verspreid over vijf/zes dagen per week gaat ons behandelteam bestaande uit verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diĆ«tisten en psychologen onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde met u aan de slag. 

We werken samen met de behandelaars van het Goudenhart.

  • Wat hebt u nodig bij opname en uw verblijf?
  • uw paspoort
  • verzekeringsbewijs
  • verwijsbrief van de medisch specialist uit het ziekenhuis 
  • gemakkelijk zittende kleding waarin u kunt oefenen tijdens uw verblijf
  • goed zittende schoenen
  • persoonlijke toiletspullen
  • geen waardevolle voorwerpen of sieraden

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen door te bellen naar: 079-7122179.
Bij voorkeur op werkdagen tussen 9.00-12.00 of 13.30-16.30.