Reo bedden zijn beschikbaar wanneer er een (dreigende) escalatie in de thuissituatie is van een kwetsbare oudere met een subacute zorgvraag, voor wie een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) en/of Huisartsenpost (HAP) niet nodig of wenselijk is. De Reo bedden spelen daarmee in op een maatschappelijke behoefte waarvoor nu geen oplossing is. We zorgen ervoor dat:

· ouderen met een subacute zorgvraag in de 1e lijn geadviseerd worden naar de juiste zorg op de juiste plek;

· capaciteit en middelen op een juiste manier worden ingezet;

· huisartsen ontlast worden in subacute situaties;

· huisartsen de mogelijkheid hebben tot het consulteren van een Specialist Ouderengeneeskunde

· onnodige bezoeken van patiënten aan Huisartsenposten en Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis wordt voorkomen.

‘Het REO in Zoetermeer verricht triage, screening en observatie bij kwetsbare cliënten en geeft advies aan verwijzers over passende zorg en ondersteuning voor de desbetreffende patiënt.’

Aanmelden Verwijzers in de eerste lijn, met name huisartsen, die een patiënt met een subacute zorgvraag in hun praktijk zien, kunnen een patiënt aanmelden bij het Regionaal Expertisecentrum voor Ouderen en/of voor consultatie contact met het REO opnemen. Een verwijzing vanuit de Spoedeisende Hulp (SEH) is echter ook mogelijk. Zonder verwijzing van huisarts of SEH kan een patiënt niet aangemeld worden bij het REO. Aanmelden kan via het transferbureau van In beweging tijdens werkdagen van maandag tot donderdag. 

We starten op 15 februari 2021. Wanneer de processen goed verlopen gaan we uitbreiden in aanmeldingstijd en mogelijkheden. 

Hoe werkt het? Aangemelde patiënten worden op de afdeling Clematishof (Vivaldi) is ontvangen. Daar vindt triage, screening en observatie plaats en wordt advies gegeven. De onderzoeken worden verricht door een multidisciplinair team van transferverpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten en Specialisten Ouderengeneeskunde. Indien nodig is er de mogelijkheid om patiënten maximaal 4 x 24 uur te observeren. De huisarts blijft tijdens de opname medisch eindverantwoordelijk. Buiten kantoortijden wordt zorggedragen voor de veiligheid, rust en een goede opvang van de patiënt, er vindt dan geen primair onderzoek plaats. Na triage, screening en observatie brengt het REO advies uit aan de verwijzer van de desbetreffende patiënt over passende vervolgzorg thuis of elders. Ook ondersteunt het REO de verwijzer bij het aanmeldtraject dat hiervoor eventueel nodig is.