Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Dat is de ambitie van zorgaanbieders, gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars Menzis en CZ. Samen hebben zij een ambitieuze visie opgesteld om de zorg en welzijn in het vergrijsde Zoetermeer op peil te houden. Dat is nodig omdat de vraag de komende jaren enorm gaat toenemen, terwijl er niet meer zorgprofessionals en mantelzorgers komen. Het eerste concrete project dat maandag 15 februari gaat starten is het verbeteren van de acute zorg voor kwetsbare ouderen.

Kwetsbare ouderen

Zorgverleners in de regio Zoetermeer staan de komende jaren voor een enorme uitdaging. De regio vergrijst, sneller nog dan de rest van Nederland. Steeds meer kwetsbare ouderen gaan de komende jaren een beroep doen op de acute zorg. En hun zorgvraag is niet altijd even duidelijk. “Het zijn ouderen die nu tussen wal en schip vallen, die niet in de hokjes van de huidige gezondheidszorg passen. Voor deze groep willen we een vangnet creëren als het thuis even niet meer gaat,” vertelt huisarts Nicole Zwaga. “En daarmee onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames voorkomen.” Een concreet voorbeeld uit haar huisartsenpraktijk. Een van haar patiënte is 84 en woont nog zelfstandig alleen thuis in Zoetermeer. Een hele actieve mevrouw, maar dit beeld is de laatste wekend veranderd. Ze gaat steeds minder eten, valt steeds meer af, is somber en trekt zicht terug. “Ik ontdek dat mevrouw een blaasontsteking heeft,” vertelt Zwaga, “licht verward is en verzwakt. Er is geen sprake van een ziekenhuisindicatie, maar alleen thuisblijven is ook niet verantwoord. Er moet onderzocht worden of er sprake is van een somatisch, geriatrisch of sociaal probleem bij mevrouw.”

REO-bedden

Vanaf 15 februari zijn REO bedden beschikbaar voor kwetsbare ouderen. In beweging en Goudenhart werken samen om de zrog te geven voor deze bedden. Van der Wel en Van der Drift zijn transferverpleegkundigen van In Beweging. Zij zijn gespecialiseerd in het regelen van zorg voor kwetsbare ouderen in thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices. “De patiënte van dokter Zwaga is bij het REO prima op haar plek. Haar zorgvraag is ernstig maar niet urgent en de huisarts heeft het vermoeden dat er meerdere oorzaken tegelijkertijd zijn. Tijdens een opname van gemiddeld 9 dagen brengen we samen met de huisarts het zorgprobleem van de patiënt in kaart. Dat doen we door middel van een intensieve screening- en observatie. Het doel is de kwetsbare oudere weer goed op de rit te zetten, zodat deze met de juiste zorg en/of ondersteuning weer terug naar huis kan. Het is belangrijk dat de cliënten doorstromen naar de juiste plek zodat de REO-bedden beschikbaar blijven voor nieuwe zorgvragen De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk voor deze cliënten.”

Vanaf 15 februari start het REO met twee flexibele bedden op de afdeling Clematishof van Revalidatie In beweging (Vivaldi) om ervaring op te doen. De pilot start met een 10 huisartsen. Tijdens kantooruren kunnen zij patiënten aanmelden. Vanaf 15 maart gaat het REO alle 75 huisartsen uit Zoetermeer ondersteunen. Als het proces goed loopt, wordt we ook een bed op de afdeling Madelief (locatie LangeLand Ziekenhuis) geopend. Verzekeraars die deze pilot financieren zijn Menzis, CZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Zij financieren deze zorg voor 100 patiënten in de regio Zoetermeer.