Op advies van de overheid zijn wij noodzakelijk om onze revalidatielocaties preventief te sluiten voor bezoek. Dit om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregel geldt voor alle mantelzorgers, familieleden en alle mensen van buitenaf. Een ingrijpende maatregel, dat beseffen we. Een die ook In beweging aan het hart gaat. Maar helaas ontkomen we er in deze uitzonderlijke situatie niet aan. Uiteraard doen we er alles aan om het verblijf van onze revalidanten zo aangenaam mogelijk te maken.

Onze revalidatielocaties vormen een onderdeel van onze verpleeghuizen van Wel thuis.

Onze afdeling Madelief in het Langelandziekenhuis volgt de bezoektijden van het Langeland ziekenhuis.

Informatie voor alle cliënten en bezoekers over de (voorzorgs)maatregelen ter voorkoming van besmetting / overdracht van besmetting met het Coronavirus / COVID-19

Als zorgprofessionals hebben wij een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het overdragen van in dit geval het coronavirus.

Vanwege het welzijn van onze kwetsbare cliënten, het risico op besmetting, het belang van continuïteit van zorg en de beschikbaarheid van voldoende medewerkers hebben de directies van onze zusterorganisaties en onze eigen organisaties het volgende besloten met betrekking tot de te nemen (voorzorgs)maatregelen.

Medewerkers

  • De medewerkers staan zoveel mogelijk voor u klaar. Zij mogen komen werken indien zij grieperig of neusverkouden zijn. Wanneer er naast deze klachten ook sprake is van koorts, komen zij niet werken.
  • Medewerkers die terugkomen uit het buitenland en klachten hebben, nemen contact op met hun leidinggevende. Bij klachten en koorts worden zij verzocht twee weken in quarantaine te zijn.

Evaluatiegesprekken

  • Evaluatiegesprekken vinden zoveel mogelijk telefonisch plaats. De medewerkers van de afdeling zullen hierover met u afstemmen.

Revalidatieplanbesprekingen / visites 

  • Revalidatieplanbesprekingen worden gehouden met maximaal 5 personen.
  • Visites worden tot nader order niet meer bij de cliënt gedaan; alleen als dit echt niet anders kan.