Aanvullende instructie familieleden

 

Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM en dat betekent dat er per direct geen bezoekers meer zijn toegestaan.

 

Afgeven van bloemen/ pakjes/ kranten/ tijdschriften:

Dinsdag, donderdag en zaterdag van 13:30-14:30 uur

Deze kunt u op de bruine tafeltjes in de hal achterlaten voorzien van naam en afdeling. De receptie zorgt dat het uit de hal wordt gehaald en op de afdeling wordt afgegeven.

 

Post:

Post kunt u in de brievenbus hier in de hal deponeren, de receptie zal deze regelmatig legen en afgeven op de afdelingen.

 

Wisselen van de was: Houdt u 1,5 meter afstand, zijn er meerdere mensen, wacht u buiten totdat er ruimte is bij de expeditie.

 

Dinsdag, donderdag en zaterdag van 14:30-15:30 uur

Bij de expeditie rechts van het pand (grote schuifdeur)

Tas, voorzien van naam en afdeling, met vuile was van de kar met vuile was pakken. De tas met schone was op een lege plank zetten of achter de kar van de betreffende afdeling.

Geeft u bij de verzorging aan op welke dag u dit komt wisselen.

De verzorging haalt de schone was na 15:30 uur beneden op.

De receptie is bemand maandag t/m vrijdag van 10:00-16:00 voor vragen en in het weekend van 12:00-16:00, of 079-7122122. U kunt ons ook per mail bereiken : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor In beweging kunt u bellen met het transfer op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 en tussen 13.30 en 16.30 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op advies van de overheid zijn wij noodzakelijk om onze revalidatielocaties preventief te sluiten voor bezoek. Dit om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregel geldt voor alle mantelzorgers, familieleden en alle mensen van buitenaf. Een ingrijpende maatregel, dat beseffen we. Een die ook In beweging aan het hart gaat. Maar helaas ontkomen we er in deze uitzonderlijke situatie niet aan. Uiteraard doen we er alles aan om het verblijf van onze revalidanten zo aangenaam mogelijk te maken.

Onze revalidatielocaties vormen een onderdeel van onze verpleeghuizen van Wel thuis.

Onze afdeling Madelief in het Langelandziekenhuis volgt de bezoektijden van het Langeland ziekenhuis.

Informatie voor alle cliënten en bezoekers over de (voorzorgs)maatregelen ter voorkoming van besmetting / overdracht van besmetting met het Coronavirus / COVID-19

Als zorgprofessionals hebben wij een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het overdragen van in dit geval het coronavirus.

Vanwege het welzijn van onze kwetsbare cliënten, het risico op besmetting, het belang van continuïteit van zorg en de beschikbaarheid van voldoende medewerkers hebben de directies van onze zusterorganisaties en onze eigen organisaties het volgende besloten met betrekking tot de te nemen (voorzorgs)maatregelen.

Bezoeken locatie niet mogelijk

Het coronavirus trekt diepe sporen door de maatschappij. Met de toename van het aantal besmettingen in Nederland en om de bewoners, de zorgmedewerkers en behandelaren nog beter te kunnen beschermen heeft het kabinet samen met het RIVM besloten over te gaan tot de maatregel bezoek in verpleeghuizen niet meer toe te staan.

Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM en zijn dan ook genoodzaakt over te gaan op de ingrijpende maatregel om bezoek aan de In beweging locaties vanaf 20 maart 2020, niet meer toe te staan.

Een besluit dat niet lichtvaardig genomen is maar noodzakelijk om te voorkomen dat de kwetsbare revalidanten ziek worden en ter bescherming van onze medewerkers. Wij kunnen ons voorstellen dat het heel oncomfortabel voelt voor u maar vragen uw begrip voor het feit dat het een richtlijn is die wij, omwille van de gezondheid van uw naaste en zorgmedewerkers, willen opvolgen en een beslissing is die wij steunen.

Brancheorganisatie ActiZ erkent en steunt de noodzaak om de locaties te sluiten voor bezoek van buiten om verdere besmetting te voorkomen. Zeker bij kwetsbare ouderen moeten we voorzichtig zijn.

Hoe lang deze maatregel gaat duren kunnen wij nu helaas nog niet zeggen. Alle maatregelen blijven in ieder geval tot eind mei 2020 van kracht, al heeft minister De Jonge aangegeven dat het "reëel" is dat de bezoekersmaatregel ook daarna zal blijven gelden. Is er sprake van een terminale fase dan worden er met u, in afstemming met de coördinator, afspraken op maat gemaakt. Op het moment dat er een wijziging op de maatregel aangekondigd wordt stellen wij u hier direct van op de hoogte.

Natuurlijk is het mogelijk om op een andere wijze contact te onderhouden met uw naaste. Om dit mogelijk te maken hebben wij onder andere de verzorgenden en verpleegkundigen voorzien van extra iPads. Vanuit de locatie zal er natuurlijk ook contact met u onderhouden worden over het welbevinden van uw naaste.

Met onze verantwoordelijkheid en zorg voor uw naaste, willen wij als In beweging door middel van bovenstaande maatregelen het risico op besmetting voor cliënten, medewerkers zo klein mogelijk houden. Wij vertrouwen op uw medewerking hierin. Wij blijven het nieuws over de verspreiding van het coronavirus volgen. Mochten er zich wijzigingen voordoen dan volgen wij het advies van de RIVM. Wij zullen u daar dan ook over informeren.

Overige extra maatregelen

Extra aandacht voor handhygiëne
Binnen In beweging schudden we geen handen meer. Een handdruk is een van de manieren waarop het Coronavirus wordt overgebracht. Deze maatregel geldt voor iedereen (medewerkers, vrijwilligers, bewoners, naasten, bezoekers en zorgprofessionals).

Voor een goede handhygiëne volgt u de volgende maatregelen

Was regelmatig uw handen met zeep.
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Ook is het advies van het RIVM om de ogen, neus en mond zo min mogelijk aan te raken.
Alle groepsactiviteiten zijn afgelast.
De restaurants op de locaties zijn  gesloten.
Gedeelde ruimtes zoals de huiskamers binnen de locaties blijven open maar zijn alleen toegankelijk voor de bewoners en medewerkers. Voor het nuttigen van de maaltijden op onze locaties in de huiskamers hanteren wij de volgende richtlijnen: maximaal 4 bewoners aan een tafel met afstand van bij voorkeur 2 meter maar minimaal 1,5 meter uit elkaar.

Met onze verantwoordelijkheid voor revalidanten, willen wij als In beweging door middel van bovenstaande maatregelen het risico op besmetting voor bewoners, medewerkerszo klein mogelijk houden.

COVID opvangcentrum geopend in Zoetermeer

In Zoetermeer is per vrijdag 27 maart 2020 een speciaal COVID Opvang Centrum geopend. Het centrum heeft vooralsnog twee locaties en voorziet in verzorging, verpleging en behandeling van mensen die besmet zijn met het coronavirus (COVID). Het centrum heeft tot doel om de druk te verlichten op Intensive Cares, op verpleegafdelingen én in thuissituaties. Vanuit de ervaringen met het coronavirus in Brabant en in het buitenland blijkt het cruciaal om IC-bedden en ziekenhuisbedden beschikbaar te houden. Ook neemt de druk in thuissituaties toe. In Zoetermeer zijn daarom twee locaties geopend voor COVID-besmette patiënten die niet noodzakelijk in een ziekenhuis hoeven worden opgenomen. Het gaat hier om de locaties Coronaopvangcentrum Fundis (COCF) en Coronaopvangcentrum Buurtzorgpension (COCB), waarbij de opening van het COCB staat gepland voor maandag 30 maart. Het COCF heeft vrijdag 27 maart de eerste patiënten opgenomen.

COVID opvangcentrum geopend in Bergambacht

Hotel restaurant De Arendshoeve in Bergambacht doet vanaf donderdag 2 april 2020 dienst als opvangcentrum voor coronapatiënten uit de regio Krimpernerwaard. In totaal zijn er 34 bedden beschikbaar. Om besmetting en verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden in heel Nederland coronacentra geopend. Zorgorganisatie WelThuis heeft het initiatief genomen om ook in de gemeente Krimpenerwaard een locatie gereed te maken om cliënten – met name kwetsbare ouderen – besmet met het coronavirus op te vangen en verzorgen. In samenwerking met KW Horeca en in samenspraak met de gemeente is gekozen voor De Arendshoeve.

Overige informatie
Raadpleeg regelmatig de actuele informatie en de veel gestelde vragen van het RIVM. Bij algemene vragen over het Coronavirus kunt u terecht bij het RIVM  of bel naar 0800 – 1351.

Versoepeling bezoek In beweging

Vanaf maandag 11 mei is een eerste stap gezet in een versoepeling van de bezoekregeling. In 26 verpleeghuislocaties in Nederland is onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan, bij wijze van pilot

Met de kennis en ervaring die is opgedaan uit onderzoek en op deze pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer verpleeghuislocaties toepassen. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk verder wordt aangepast. De locatie Vivaldi Zoetermeer is vanaf 4 juni open voor bezoek. De locatie Westerweeren is vanaf 2 juni open voor bezoek. Zij informeren de contactpersonen van de clienten over de planning van de bezoekmogelijkheden.

Vanaf 25 mei is bezoek aan het verpleeghuis, onder voorwaarden, weer beperkt mogelijk. In beweging is blij met dit bericht! Ondanks alle inspanningen met beeldbellen en babbelwanden, is het gemis van contact met dierbaren en naasten groot. Bezoek mogen ontvangen op de eigen kamer is een veelgehoorde wens van onze bewoners.

In de versoepelde bezoekregeling, is het ook mogelijk een wandeling buiten de locatie te maken. Verpleeghuizen hebben tot 15 juni de tijd om deze versoepeling mogelijk te maken.

Landelijk is bepaald dat in deze fase één vaste bezoeker op bezoek kan komen in het bewonersappartement. De voorwaarden die aan dit bezoek worden gesteld, vragen een zorgvuldige voorbereiding en afstemming met de Ondernemingsraden en Cliëntenraden.

Op dit moment zijn alle locaties van In beweging zich aan het voorbereiden op het zo veilig mogelijk kunnen ontvangen van bezoekers. Dit betekent o.a. dat met elke bewoner/vertegenwoordiger afgesproken zal worden, in welke vorm bezoek gewenst is. Dit kan zijn via de ontmoetingsruimte/ babbelwand, via beeldbellen, een wandeling met de vaste bezoeker, of een bezoek op het bewonersappartement door de vaste bezoeker.

Wij vragen u om alvast na te denken over wie deze vaste bezoeker zou kunnen zijn. Bezoek maakt gebruik van een mondneusmasker (in geval van minder goed instrueerbare bewoners) en houdt tijdens het bezoek 1,5m afstand. Aanraken en omhelzen is dus nog niet mogelijk. Uiteraard is geen bezoek mogelijk als u Corona gerelateerde klachten als hoesten, niezen en verkoudheid/ koorts heeft.

We begrijpen dat u graag direct al wil bellen of op bezoek wil kunnen komen maar we vinden het belangrijk om binnen de mogelijkheden de bezoekmomenten eerlijk te verdelen en werken daarom met een planning per huis.

Contactpersonen worden geïnformeerd zodra er op hun locatie mogelijkheid is tot bezoek. We verzoeken daarom niet zelf te bellen met de locaties. Dit om grote drukte rond het beantwoorden van deze telefoontjes voor de zorgafdelingen te voorkomen.

Uiterlijk woensdag 27 mei zullen wij u informeren over de mogelijkheden binnen uw locatie en de voorwaarden waaronder bezoek mogelijk is.

Wij begrijpen dat uw geduld mogelijk op de proef wordt gesteld. Wij vragen echter uw begrip voor een zorgvuldige voorbereiding om de veiligheid van u naaste, de andere bewoners en onze medewerkers te kunnen waarborgen.

Wij zijn blij met de vele alternatieve contactmogelijkheden die de afgelopen periode zijn opgezet. Deze zullen ook de komende tijd geopend zijn en gelegenheid bieden tot contact met uw naaste.