Sinds 15 juni 2020 heeft In beweging de afdeling Primulahof in Vivaldi ingericht als COVID centrum. Vanuit de regio Zoetermeer, Delft, Gouda, Den Haag en Leiden en voor de locaties van WelThuis kunnen cliënten worden aangemeld door huisartsen of ziekenhuizen. Er zijn tien bedden beschikbaar voor mensen met een actieve COVID-19 besmetting die vanwege COVID-gerelateerde klachten te ziek zijn om thuis te blijven of waarvan het ook niet noodzakelijk is om in het ziekenhuis te verblijven. Het COVID centrum heeft een eigen ingang en is dus niet te bereiken via de hoofdingang van Vivaldi. Er staat een enthousiast team van medewerkers klaar om de mensen die opgenomen worden te verzorgen en te verplegen. Wanneer alle tien bedden bezet zijn wordt er in de regio binnen 72 uur een tweede COVID centrum georganiseerd in de regio Den Haag. We werken hierbij nauw samen met het regionale Netwerk Acute Zorg West.

Via het transferburea van In beweging worden de opnames geregeld in afstemming met de ziekenhuizen of huisartsen. In het weekend worden de opnames via de artsen van het Goudenhart georganiseerd.

 

Het loslaten van beperkingen in onze locaties vinden wij goed nieuws, maar ook spannend. We willen benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de regel van 1,5 meter afstand blijft houden.

De bezoekregeling is tot stand gekomen in goed overleg met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad , de Stuurgroep COVID Fundis en de Infectie Preventie Commissie van Fundis.

De bezoekregeling vanaf 1 juli

Met ingang van 1 juli gaan de toegangsdeuren van de locatie Vivaldi en Westerweeren van In beweging weer open.

Voor onze afdeling Madelief sluiten we aan bij het bezoekbeleid van het Langelandziekenhuis. Deze zijn van 18.15 tot 19.30 en cliënten mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen.

U hoeft geen afspraak te maken. Dit betekent dat spontaan bezoek mogelijk is. Hiertoe wordt gewerkt met de applicatie “Guestmanager”; een zuil met iPad waarin bezoek zich digitaal registreert bij aankomst op de locatie Vivaldie en Westerweeren en de gezondheidscheck wordt afgenomen. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een besmetting op locatie, dan wordt in overleg met de GGD, contactonderzoek uitgevoerd.  

U wordt bij de ingang van de locatie Vivaldi en Westerweeren ontvangen door de bezoekregisseur/vrijwilliger die tevens instructies geeft. Bezoek vindt alleen plaats op de kamer van de cliënt, nog niet op de huiskamers. Hiermee blijft de gezamenlijke huiskamer op een veilige manier beschikbaar voor cliënten. Er zijn maximaal 3 bezoekers per cliënt tegelijk welkom. Dit kan echter alleen waar 1,5 meter afstand gewaarborgd is binnen de kamer. Dit is dus per locatie verschillend.

Wanneer extra bezoek bij u en uw naaste binnenkomt, verwachten we dat u dit onderling afstemt. Het mogelijk ontstaan van piekmomenten van bezoek binnen de locatie zal gemonitord worden en kan leiden tot bijstelling van deze afspraak na evaluatie.

Als er onverhoopt toch een besmetting met het coronavirus op de locatie wordt geconstateerd, wordt een zo klein mogelijke afdeling gesloten voor bezoek. In kleinere locaties zal dit al snel betekenen dat de hele locatie moet worden gesloten. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig is. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren wanneer dit nodig mocht zijn.

Het aanhouden van 1,5 meter afstand tussen bewoners en medewerkers blijft het uitgangspunt. Er zijn geen vooraf bepaalde looproutes nodig wanneer bezoek 1,5 meter afstand aanhoudt. Het maximaal aantal mensen in de lift staat aangegeven.

Het gebruik van mondmasker bij niet instrueerbare cliënten wordt om deze reden gecontinueerd. In beweging verstrekt hiertoe een chirurgisch mondmasker.

T.a.v. bezoek/wandeling buiten de locatie geldt; vermijd drukke plaatsen. Indien een restaurant binnen de locatie aanwezig is, kan deze gebruikt worden met 1,5 meter afstand.

U kunt uw naaste ook voor een bezoek aan familie mee naar huis nemen. Geeft u dit ook door aan uw contactpersoon op de afdeling waar uw naaste verblijft.

Het advies voor wat betreft het vervoer is om dit per auto te doen. Altijd 1,5 meter afstand in acht nemen (rechts achterin) en na 1 juli is dan het advies om, wanneer je niet uit één huishouden bestaat en wel in één auto zit, een niet chirurgisch mondmasker te dragen.

Op bezoek komen

Hoe het werkt: registreren wanneer u op bezoek komt bij uw naaste. Bij aankomst op de locatie dient u de volgende stappen te doorlopen:

 • Via de aanmeldzuil bij de entree van de locatie registreert u de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam van de bezoeker, telefoonnummer, e-mailadres, kamernummer en naam de bewoner die u bezoekt.
 • We vragen u om akkoord te gaan met het bewaren van uw persoonsgegevens (1 maand) en u doorloopt de gezondheidscheck.
 • Wij wijzen u nogmaals op onze bezoekregels en uitgangspunten.Door het aanklikken geeft u aan dat u voldoet aan de regels en dat u akkoord gaat met het bewaren van uw persoonsgegevens. U bent nu geregistreerd. De andere vormen van mogelijkheden tot contact die er nu zijn, zoals beeldbellen en bezoek in de ontmoetingsruimte blijven gehandhaafd. Deze verdere versoepeling van de bezoekregeling is daar geen vervanging van.

Wij vragen u vriendelijk om de bezoekrichtlijnen op te volgen.

Inzet externen

We zijn blij dat ook vrijwilligers weer aan de slag kunnen binnen de locaties. We doen dit in goed overleg met Palet Welzijn en de locaties. Alles met inachtneming van 1,5 meter afstand. Medewerkers van werkprojecten als Middin, Gemiva e kunnen, mits er begeleiding aanwezig is op de locatie, ook weer starten.

Tot slot wensen we u een fijn bezoek met uw naaste. Fijn dat u komt!

 

 

Bezoekrichtlijnen/Huisregels ten tijde van Corona

Voor u op bezoek komt:

 • U meet uw temperatuur de ochtend voor het bezoek. Bij voorkeur rectaal;
 • U blijft thuis als u, of één van uw huisgenoten, (milde) klachten heeft. U meldt dit zo spoedig mogelijk aan uw contactpersoon van de afdeling;
 • U neemt geen huisdieren mee naar het bezoek;
 • U neemt geen consumpties mee om te nuttigen tijdens het bezoek;
 • Cadeautjes zijn wel toegestaan;

 

Bij de ontvangst:

 • U desinfecteert u handen voor en na gebruik van de iPad;
 • U meldt zich aan op de iPad op de aanmeldzuil en beantwoordt de vragen uit de checklist eigen gezondheid;
 • U draagt, in geval van bezoek aan een PG bewoner, vanaf het moment van binnenkomst tot aan het einde van uw bezoek het door WelThuis/In beweging verstrekte mondneusmasker;
 • U zet dit op volgens de instructies van de bezoekregisseur;
 • U volgt alle instructies van de bezoekregisseur en andere medewerkers op;
 • U houdt altijd 1,5m afstand tot het personeel en bewoners, ook in de lift;

 

Tijdens het bezoek:

 • U houdt zoveel mogelijk 1,5m afstand tot uw naaste;
 • Er vindt geen fysiek contact plaats;
 • U maakt geen gebruik van het toilet op de kamer van uw naaste en ook niet van de gezamenlijke huiskamer;
 • U blijft op de kamer van uw naaste (of neemt uw naaste mee naar buiten of mee naar huis);
 • U past handdesinfectie toe bij het verlaten van de kamer;

 

Na afloop van het bezoek:

 • U past handdesinfectie tot op alle plaatsen waar de bezoekregisseur dit van u vraagt;
 • U zet het mondneusmasker af en gooit dit weg volgens de instructies van de bezoekregisseur;
 • U stelt vragen over uw naaste telefonische of per email, maar niet tijdens het bezoek;
 • U meldt zich af op de iPad op de aanmeldzuil;
 • U informeert uw contactpersoon binnen de locatie als u na afloop van het bezoek één of meer klachten krijgt die op de Checklist Eigen gezondheid staan;

Persconferentie 24 juni

Op woensdag 24 juni heeft het kabinet verdere verruiming van de maatregelen rond Covid-19 bekend gemaakt. Een van de versoepelingen die werd aangekondigd, is de verdere verruiming van de bezoekmogelijkheden in het verpleeghuis per 1 juli a.s.

Deze versoepeling komt eerder dan het kabinet zich tot dusver voornam. In beweging is dan ook direct gestart met het uitwerken van de voorwaarden die gesteld worden aan deze verruiming.

Wij zijn in gesprek met de Cliëntenraden en de OR van In beweging om de verruiming verantwoord in te kunnen vullen. Dit met als doel om de veiligheid van uw naaste, de andere revalidanten en onze medewerkers te kunnen waarborgen.

Wat de verdere versoepeling per 1 juli concreet betekent voor de locatie waar uw naaste revalideert, verneemt u uiterlijk dinsdag 30 juni.

Het is goed om te weten dat de alternatieve contactmogelijkheden, die de afgelopen periode zijn opgezet, ook bij het openstellen van de locaties, gelegenheid blijven bieden tot contact met uw naaste. Ook wanneer de locatie opengesteld is voor bezoek. Dit kan zijn via de ontmoetingsruimte/ babbelwand en via beeldbellen.

Mocht er toch sprake zijn van een besmetting, dan is geen bezoek mogelijk.

Op advies van de overheid zijn wij noodzakelijk om onze revalidatielocaties preventief te sluiten voor bezoek. Dit om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregel geldt voor alle mantelzorgers, familieleden en alle mensen van buitenaf. Een ingrijpende maatregel, dat beseffen we. Een die ook In beweging aan het hart gaat. Maar helaas ontkomen we er in deze uitzonderlijke situatie niet aan. Uiteraard doen we er alles aan om het verblijf van onze revalidanten zo aangenaam mogelijk te maken.

Onze revalidatielocaties vormen een onderdeel van onze verpleeghuizen van Wel thuis.

Onze afdeling Madelief in het Langelandziekenhuis volgt de bezoektijden van het Langeland ziekenhuis.

Informatie voor alle cliënten en bezoekers over de (voorzorgs)maatregelen ter voorkoming van besmetting / overdracht van besmetting met het Coronavirus / COVID-19

Als zorgprofessionals hebben wij een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het overdragen van in dit geval het coronavirus.

Vanwege het welzijn van onze kwetsbare cliënten, het risico op besmetting, het belang van continuïteit van zorg en de beschikbaarheid van voldoende medewerkers hebben de directies van onze zusterorganisaties en onze eigen organisaties het volgende besloten met betrekking tot de te nemen (voorzorgs)maatregelen.